Tel/fax +48 32 231 65 41
e-mail: kontakt@artivent.pl

Artivent Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Zygmunta Starego 11A

  • Izolacje techniczne

  • Akustyka - komora bezechowa AGH Kraków

  • Biuro zarządu Gliwice

  • Zakład produkcyjny Kędzierzyn Koźle

Wypełnienia drogowych ekranów akustycznych

Zajmujemy się szeroko pojętą ochroną akustyczną dostarczając naszym Klientom gotowe rozwiązania (ustroje akustyczne, komory bezechowe, wypełnienienia drogowych ekranów akustycznych, itp.).

Ekrany akustyczne są elementami infrastruktury drogowej stanowiącymi przegrodę dla źródła hałasu, który pochodzi od pojazdów drogowych lub szynowych. Głównym zadaniem ekranu jest ochrona mieszkańców, których osiedla są położone w pobliżu tras komunikacyjnych. Za ekranem akustycznym powstaje tzw. cień akustyczny, w obszarze którego natężenie dźwięku jest dużo mniejsze od poziomu dźwięku przed ekranem. Dwa istotne parametry charakteryzujące ekrany to izolacyjność akustyczna oraz współczynnik pochłaniania dźwięku. Izolacyjność akustyczna odpowiada za ilość energii akustycznej jaka przedostaje się przez ekran.  Parametr określający pochłanianie dźwięku odpowiada za ilość energii fali dźwiękowej, która zostanie odbita w stronę źródła dźwięku oraz pochłonięta przez materiał izolacyjny. Aby skuteczność ekranów była wysoka wyżej wspomniane parametry powinny być jak najwyższe co oznacza, że ilość energii akustycznej odbitej oraz przedostającej się przez warstwę ekranu powinna być jak najmniejsza.

Zajmujemy się dystrybucją gotowych produktów izolacyjnych z możliwością dopasowania produktu do indywidualnych potrzeb Klientów. Nasze produkty wykorzystywane są przez producentów ekranów akustycznych typu "Zielona ściana", ekranów z paneli aluminiowych oraz z tworzyw sztucznych.